اشتباه پیر زنی که خاک روی در ایران را به عنوان فلفل در غذا ریخت

هدف از این مطالعه تعیین رابطه بین مقدار روی در دسترس گیاه و بخش های روی در خاک هایی با خواص مختلف و ایجاد برنامه های کوددهی روی با توجه به نتایج. 55 نمونه خاک مورد استفاده در این تحقیق از استان‌های Kastamonu، Balıkesir، Muğla، Karaman، Kirklareli، Kahramanmaraş، Hatay و Antalya گرفته شد تا اطمینان حاصل شود که برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی را نشان می‌دهند.

تعیین کسرهای روی در نمونه‌های خاک روی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روابط آن‌ها با برخی از ویژگی‌های خاک مشخص شد و سعی شد توزیع فراکسیون روی در این خاک‌ها آشکار شود.

رابطه منفی معنی داری بین محتوای روی کل خاک و رس، آهک و مواد آلی مشخص شد. بین مقدار روی قابل تعویض و pH، خاک رس، آهک، فسفر و آهن رابطه منفی معنی‌دار و با مواد آلی رابطه مثبت و معنی‌داری مشاهده شد.

در حالی که بین مقدار روی متصل شده به صورت آلی و محتوای روی در خاک رابطه منفی معنی‌داری وجود داشت، اما بین سایر خصوصیات خاک رابطه معنی‌داری مشاهده نشد و بین روی متصل به اکسید منگنز و pH رابطه منفی بسیار معنی‌داری مشاهده شد.

خاک

میزان آهک خاک روابط منفی معنیداری بین روی متصل به اکسیدهای کریستالی آهن و pH و محتوای آهک مشخص شد. بین روی و مس به دلیل اکسیدهای آهن آمورف، رابطه منفی بسیار معنی‌دار بین pH و ماده آلی، رابطه منفی بسیار معنی‌دار بین مقدار روی باقی‌مانده با خاک رس و ماده آلی، و رابطه منفی معنی‌دار بین سیلت و آهک وجود داشت.

با این حال، هیچ همبستگی آماری بین بخش های روی خاک هایی با بالاترین pH، EC، محتوای CaCO3 و روی و خواص خاک یافت نشد.

مشخص شده است که گیاهان در سطح قابل توجهی از روی به صورت مبادله ای سود می برند، اما روی متصل به پیوندهای آلی، اکسیدهای منگنز، اکسیدهای آهن کریستالی و اکسیدهای آهن آمورف برای گیاه مفید نیست.

تعیین روابط بین مقادیر روی مفید برای گیاه موجود در خاک با ویژگی های مختلف و ایجاد برنامه های کوددهی بر اساس نتایج به دست آمده.

نمونه‌های خاکی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند، از نظر کیفیت و تعداد برای برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی هستند و برای این منظور 55 نمونه خاک از کاستامونو، بالیکسیر، موغلا، کارامان، کرکلارلی، قهرمان‌ماراش، هاتای و آنتالیا تهیه شد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.